Підручники для школи

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

Атестація

http://zakon2.rada.govТипове положення

Критерії відповідності
педагогічного працівника займаній посаді

 

Складено відповідно до пункту 3.11 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930

 

 

Педагогічного працівника визнають таким, що відповідає займаній посаді, якщо він:

 

 1. Має відповідну освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами про освіту.
 2. Виконує посадові обов’язки у повному обсязі.
 3. Пройшов підвищення кваліфікації.

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації
педагогічних працівників при присвоєнні їм
кваліфікаційних категорій

 

Складено відповідно до пунктів 4.3–4.6
Типового положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930

 

 

Кваліфікаційна категорія працівника

Вимоги до рівня професійної підготовки
та кваліфікації працівника

спеціаліст

 • має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра), раніше не атестувався
 • здатний забезпечувати засвоєння учнями/вихованцями навчальних програм
 • знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
 • знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з предмета, який викладає
 • використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі
 • уміє вирішувати педагогічні проблеми
 • уміє встановлювати контакт з учнями/вихованцями, батьками, колегами
 • дотримується педагогічної етики, моралі

спеціаліст другої категорії

 • має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
 • здатний забезпечувати засвоєння учнями/вихованцями навчальних програм
 • знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
 • знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з предмета, який викладає
 • використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів/вихованців
 • використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі
 • постійно вдосконалює свій професійний рівень
 • володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та ефективно застосовує їх
 • впроваджує інноваційні технології у навчально-виховному процесі
 • обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту
 • уміє вирішувати педагогічні проблеми
 • уміє встановлювати контакт з учнями/вихованцями, батьками, колегами, є авторитетом для них
 • дотримується педагогічної етики, моралі

 

спеціаліст першої категорії

 • має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
 • здатний забезпечувати засвоєння учнями/вихованцями навчальних програм
 • формує в учнів/вихованців навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці
 • знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
 • знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з предмета, який викладає
 • лаконічно, образно і виразно подає матеріал
 • використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів/вихованців
 • володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів/вихованців
 • використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі
 • постійно вдосконалює свій професійний рівень
 • володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та ефективно застосовує їх
 • впроваджує інноваційні технології, передовий педагогічний досвід у навчально-виховному процесі,
 • використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу
 • обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту
 • уміє вирішувати педагогічні проблеми
 • уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом
 • уміє встановлювати контакт з учнями/вихованцями, батьками, колегами, є авторитетом для них
 • дотримується педагогічної етики, моралі

 

 

 

спеціаліст вищої категорії

 • має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
 • здатний забезпечувати засвоєння учнями/вихованцями навчальних програм
 • формує в учнів/вихованців навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці
 • активно впроваджує форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів/вихованців
 • володіє широким спектром стратегій навчання
 • застосовує нестандартні форми проведення уроку
 • знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
 • знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з предмета, який викладає
 • лаконічно, образно і виразно подає матеріал
 • використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів/вихованців
 • володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів/вихованців
 • використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі
 • постійно вдосконалює свій професійний рівень
 • володіє інноваційними освітніми методиками і технологіями, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та активно й ефективно застосовує їх та поширює у професійному середовищі
 • упроваджує передовий педагогічний досвід у навчально-виховному процесі
 • продукує оригінальні, інноваційні ідеї
 • використовує методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу
 • вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі
 • обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту
 • уміє вирішувати педагогічні проблеми
 • уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом
 • уміє встановлювати контакт з учнями/вихованцями, батьками, колегами, є авторитетом для них
 • дотримується педагогічної етики, моралі

 

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників
при присвоєнні їм педагогічних звань

 

Складено відповідно до пунктів 5.1–5.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930

 

Педагогічне звання

Вимоги до рівня професійної підготовки
та кваліфікації працівника

Посада, робота на якій дає право на присвоєння педагогічного звання

вихователь-методист

 • має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»
 • досяг високих показників у роботі
 • здійснює науково-методичну і науково-дослідну діяльність
 • має власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти

 

вихователь

керівник гуртка-методист

 • має найвищий тарифний розряд та повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
 • досяг високих показників у роботі
 • здійснює науково-методичну і науково-дослідну діяльність
 • має власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти

 

керівник гуртка

майстер виробничого навчання І категорії

 • має стаж роботи на посаді майстра виробничого навчання не менш як 8 років і найвищий тарифний розряд
 • досяг високих показників у роботі
 • на високому професійному рівні володіє методикою практичного навчання, ефективно застосовує її у роботі

 

майстер виробничого навчання

майстер виробничого навчання ІІ категорії

 • має стаж роботи на посаді майстра виробничого навчання не менш як 5 років і найвищий тарифний розряд
 • досяг високих показників у роботі
 • добре володіє методами і прийомами виробничого навчання, майстерно застосовує їх у роботі

 

 

майстер виробничого навчання

педагог-організатор-методист

 • має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»
 • досяг високих показників у роботі
 • здійснює науково-методичну і науково-дослідну діяльність
 • має власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти

 

педагог-організатор

практичний психолог-методист

 • має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»
 • досяг високих показників у роботі
 • здійснює науково-методичну і науково-дослідну діяльність
 • має власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти

 

практичний психолог

старший учитель

 • має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії» (якщо має базову вищу або неповну вищу педагогічну освіту, то стаж педагогічної діяльності повинен бути не менш як 8 років, а тарифний розряд — найвищим)
 • досяг високого професіоналізму в роботі
 • систематично використовує передовий педагогічний досвід, бере активну участь у його поширенні
 • надає практичну допомогу іншим педагогічним працівникам

 

учитель

учитель-методист

 • має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»
 • досяг високих показників у роботі
 • здійснює науково-методичну і науково-дослідну діяльність
 • має власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти

 

учитель