Підручники для школи

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

Музей історії школи

 

 

 

 

   У 2009 році нашій школі виповнилося 70 років. При підготовці до відзначення цієї ювілейної дати було зібрано багато матеріалів про історію нашої школи, її випускників та  вчителів. Згодом виникла ідея створити музей "Історія школи", проте тривалий час у закладі  не було вільних приміщень. Із серпня  2012 року розпочалася робота над оформленням  музейної кімнати, яка розташована на третьому  поверсі школи.

 

Метою створення музею є:

1. Формування в учнiв нацiональної свiдомостi, любовi до рiдної землi. 
2. Забезпечення духовної єдностi поколiнь та вивчення пам'яток матерiальної i духовної культури. 
3. Формування громадянських цiнностей через залучення до створення музею. 
4. Збереження шкiльних традицiй.

Головнi завдання роботи музею:

1. Розширення загальноосвiтньої пiдготовки учнiв засобами позакласної роботи. 
2. Розвиток творчих iнтересiв в учнiв до пошукової, краєзнавчої, науково-дослiдницької, художньо-естетичної роботи. 
3. Формування в учнiв розумiння нерозривного взаємозв'язку минулого, сучасного i майбутнього України. 
4. Проведення культурно-освiтньої роботи серед учнiв.

 

     Матерiали та експонати для музею збиралися протягом тривалого часу. До цiєї роботи залучалися учнi та їхнi батьки, учителi та випускники школи, педагоги, якi працювали в школi, а тепер перебувають на пенсiї. 

Робота з вивчення iсторiї школи продовжується i сьогоднi. В школi працює гурток "Музеєзнавство" пiд керiвництвом учителя iсторiї Неборак Катерини Олександрівни. Учасники гуртка ведуть пошукову роботу, збирають матерiали для нових експозицiй. На даний момент триває робота над паспортизацією музею. 

 

До відкриття музею готуються майбутні екскурсоводи. Гоян Валерія проводить першу екскурсію для активу шкільного парламенту

 

 

 

У вересні 2012 року до школи завітав колишній випускник школи, нині дитячий  письменник Бутенко Микола Миколайвич.Свої книги він передав у подарунок до шкільного музею.

 

 

 

екскурсія до музею в рамках проведення семінару вчителів трудового навчання