Підручники для школи

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

Шкільна бібліотека

 

Новини бібліотеки

 

 

Корисні поради для учнів

Анотація

 

Сучасні шкільні навчальні програми зорієнтовані на формування у школярів уміння самостійно здобувати знання, вишукувати додаткову інформацію, яка б склала систему знань з основ наук. Тому важливо навчити школярів користуватися книгою, дати учням ключ до самоосвіти.

 

Читання – це серйозна розумова праця, яка може бути полегшена знанням основних правил роботи з книгою.

 

Мета даних рекомендацій – надати практичну допомогу школярам щодо вибору книг для читання і їх пошуку в бібліотеці, умінь правильно читати книгу, користуватися довідковими виданнями і періодикою.

 

 

 

 

 

Чи є у тебе бажання скористатися моїми

 

 

 

порадами?

 

 

 

Якщо є – пам’ятай: бажання – велика сила, за якою стоять дія і наполеглива праця. А їх завжди супроводжують успіх і радість досягнень.

 

Коли б книга ожила і раптом заговорила, то ось що вона б вам сказала:

 

1.     Обгортай книги і носи їх у папці.

 

2.   Удома відведи їм місце на книжковій полиці.

 

3.     Читай книги за чистим столом і з чистими руками.

 

4.     Перегортай сторінки за правий верхній куток.

 

5.     Щоб не загубити місце в книзі, де ти закінчив читати, користуйся закладкою.

 

6.     Прочитані книжки своєчасно повертай до бібліотеки. На них чекають інші читачі.

 

7.     Якщо книга порвалась – обов’язково підклей її.

 

 

 

Не можна:

 

 

перегинати книгу;

 

загинати сторінки;

 

  робити записи чорнилом;

 

 класти у книги олівці та інші предмети;

 

слинити пальці, коли перегортаєш сторінки;

 

читати книги під час їжі.

 

 

 

Запамятайте:

 

 

 

Книга – всенародне добро! Бережіть її!

 

 

 

 

 

Як читати книгу?

 

 

 

1. Читай повільно, не поспішаючи – краще запам’ятаєш прочитане.

 

 

 

2. Дочитуй книгу до кінця, не пропускай сторінок.

 

 

 

3. Осмислюй прочитане. Не допускай механічного читання.

 

 

 

4. Для свідомого сприймання ознайомлюйся з анотацією, прочитай епілог.

 

 

 

5. Намагайся охоплювати поглядом цілі фрази, речення, абзаци.

 

 

 

6. Коли зустрічаєш незнайомі слова під час читання книжок, періодики,

 

 

 

звертайся до словників, довідників, енциклопедій.

 

 

 

7. Не дочитавши книгу до кінця, вклади закладку на тому місці, де зупинився. 

 

 

 

   Прочитавши книгу, обговори її з товаришами, батьками.

 

 

 

Як працювати з підручником

 

 

 

1. Прочитай увесь навчальний матеріал з метою загального ознайомлення зі

 

змістом.

 

2. З’ясуй значення незрозумілих слів, термінів, понять і висловів за допомогою

 

словника, по записах у робочому зошиті.

 

3. Розділи навчальний матеріал на частини для кращого засвоєння.

 

4. Визнач головну думку автора, зроби записи у формі плану, тез.

 

5. Прочитай текст ще раз і постарайся переказати його зміст по пам’яті.

 

 

 

Як працювати з текстом параграфа

 

 

 

1. Уважно прочитай текст параграфа, запитання і завдання до нього.

 

2. Знайди в тексті відповіді на поставленні запитання. Виконай усі завдання.

 

3. Запам’ятай усі терміни і поняття.

 

4. Склади план своєї розповіді.

 

5. Перекажи зміст тексту відповідно до складеного плану, використовуючи у

 

своїй розповіді нові терміни, поняття.

 

 

 

Як скласти план тексту підручника

 

 

 

1. Прочитай заголовок параграфа і подумай: який зміст закладено в заголовок?

 

2. Прочитай уважно даний параграф і виділи в ньому нові терміни (з’ясуй їх).

 

3. Розглянь і постарайся зрозуміти малюнки і їх частини, що від6носяться до

 

тексту.

 

4. Прочитай текст окремо по абзацах і визнач, про що йдеться в кожному

 

абзаці.

 

5. Склади план прочитаного тексту (пунктами плану можуть бути заголовки

 

абзаців).

 

6. Перекажи за складеним планом увесь текст, постарайся зрозуміти і

 

запам’ятай його зміст.

 

7. Дай відповіді на всі запитання в кінці параграфа або на запитання,

 

поставлені вчителем.

 

 

 

Як користуватися навчальною, додатковою і

 

 

 

довідковою літературою

 

 

 

 

 

1. Використовуючи навчальну, довідкову і додаткову літературу, уточніть, що

 

саме вас цікавить.

 

2. Подумайте, де найбільша можливість одержати відповідь на запитання, що

 

вас цікавить: у підручнику, довіднику чи додатковій літературі.

 

3. Насамперед використайте підручник, потім – довідник, а тоді – додаткову

 

літературу.

 

4. Відкриваючи книжку, спочатку прочитайте зміст і покажчик термінів, назв.

 

5. Залежно від мети використайте такі види читання:

 

 

 

§ Читання-перегляд, коли книжку переглядають швидко, зупиняючись на окремих сторінках (мета такого перегляду – перше ознайомлення з книгою, одержання певного уявлення про її зміст);

 

§ Вибіркове читання або неповне, коли читають не весь текст, а тільки потрібні місця;

 

§  Читання з різних видів записів прочитаного.

 

 

 

6. Відшукавши у книзі потрібний розділ, параграф чи сторінку, не обмежуйтеся побіжним поглядом, а випишіть потрібну для себе інформацію, виділіть основне, складіть план прочитаного.

 

 

 

 

 

Як писати реферат

 

 

 

1.     Визначити тему.

 

2.     Підібрати літературу:

 

а) документи, першоджерела;

 

б) монографії, довідники, збірники:

 

в) газетні та журнальні матеріали.

 

3. Грунтовно вивчити літературу. Читаючи книги, необхідно робити виписки цитат, основних думок.

 

4. Скласти список розділів, який може бути і планом реферату.

 

5. Продумати план реферату, можливе його розширення.

 

6. Систематизувати опрацьований матеріал.

 

7. Остаточно продумати та уточнити план реферату. Обов’язково включити в план актуальність теми і її значення.

 

8. Написати реферат.

 

9. У кінці реферату слід поставити список використаної літератури.

 

10. Бібліографічний опис джерела в списку літератури подається за такими правилами:

 

·        Для книг слід вказати: прізвища та ініціали авторів, назви книг, підзаголовкові дані, місця і назви видавництв, роки видань, кількість сторінок;

 

·        Для журнальних статей зазначають: прізвища та ініціали авторів, повні назви статей, скорочені назви журналів, роки, номери, томи, випуски, сторінки;

 

·        Дшя статей із книг та неперіодичних збірників повинні бути зазначені прізвища та ініціали авторів, назви статей, видань, у яких вміщені статті, місця видань, видавництва, роки видань, сторінки.

 

 

 

 

 

Форми ведення записів

 

 

 

План – це короткий перелік проблем, що розглядаються в книзі. Він може бути простим, якщо в ньому зазначені лише основні запитання, або складним, якщо поруч з основними є додаткові запитання.

 

Виписки – це цитати (дослівне відтворення думок автора книги) або короткий, близький до дослівного, виклад змісту потрібного уривку тексту. Виписувати з книги теоретичні положення, статистичні, хронологічні дані можна як у процесі читання, так і по його завершенні. Цитату обов’язково брати в лапки, а на кожну виписку давати посилання на джерело. Для полегшення наступної систематизації виписок їх краще робити на окремих аркушах, каталожних картках або перфокартах.

 

Конспект – це короткий письмовий виклад змісту книжки, статті, лекції тощо. Він може бути набагато менший, ніж сама книжка чи стаття. Під час конспектування не слід зловживати скороченням слів, а якщо скорочувати їх, то за загальними правилами; думки слід використовувати стисло, своїми словами, виписуючи лише найголовніше і найсуттєвіше, не допускаючи повторень. Можна використовувати цитати, обов’язково зазначати сторінку, з якої вона виписана. Особливо важливі думки в конспекті варто підкреслювати. Бажано залишати поля для додаткових записів.

 

Тези – стислий виклад основних ідей прочитаної книги.

 

Анотація – коротка характеристика прочитаного, яка дає загальну уяву про його виклад, зміст та призначення. Скласти її краще після прочитання всієї книги.

 

Резюме – короткий заключний виклад наукового повідомлення.

 

Реферат – короткий виклад змісту книгу, наукової роботи або результатів вивчення наукової проблеми в письмовому викладі або у формі публічного виступу.

 

 

 

 

 

Як працювати з цитатою

 

 

 

1.     Цитатою користуються для уточнення і підтвердження власних думок.

 

2.     Не можна зловживати цитатами.

 

3.     Цитата має виписуватися так, щоб у ній була закінчена думка автора.

 

4.     Виписувати цитату слід без заміни слів, з дотриманням усіх розділових

 

знаків, із позначенням пропусків.

 

5.     Кожна цитата береться в лапки.

 

6.     Після цитати вказується джерело: прізвище автора, назва книги, місце

 

і рік видання, номер тому і сторінки.

 

 

 

 

 

Як скласти план проведення експерименту

 

 

 

1. Уточнити і конкретизувати кінцеву мету проведення експерименту. Для цього

 

ще раз продумати умови й вимоги завдання.

 

2. Вирахувати проміжну мету експерименту. Для цього слід задачу розбити на

 

підзадачі.

 

3. Проаналізувати всі можливі варіанти проведення експерименту.

 

4. Вибрати з усіх можливих варіантів проведення експерименту найбільш

 

раціональний.

 

5. Запис плану експерименту повинен бути коротким і відображати лише основні

 

його етапи.

 

6. Продумати, які прийоми і засоби можна використати при проведенні

 

експерименту.

 

7. Після складання плану проаналізувати його ще раз. Для цього слід логічно

 

уявити всю роботу від початку до кінця і від кінця до початку.

 

 

 

 

 

Як читати газету

 

 

 

1. Перед тим, як почати читати газету, переглянь заголовки всіх статей – це

 

допоможе тобі вибрати найцікавіший матеріал.

 

2. Пояснення незрозумілих слів знайди в словнику або в когось запитай.

 

3. Візьми книгу про те, що тебе особливо зацікавило під час читання газети.

 

Правила

 користування бібліотекою

 

1. Загальні положення

1.1. Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу розроблені відповідно до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” зі змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000р., „Типових правил користування бібліотеками в Україні”, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. №319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001р. за №538/5729, „Положень про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу”, затверджених наказом Міносвіти України від 14.05.99р. №139.

1.2. Правила користування бібліотекою - це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов'язки користувачів бібліотеки.

1.3. Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі.

2. Порядок користування бібліотекою

2.1. Учні ЗНЗ записуються до бібліотеки в груповому (класи) або в індивідуальному порядку за списками.

2.2. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

2.3. Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі (крім учнів 1 – 4 класів).

3. Порядок користування абонементом

3.1. Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше 30 днів. Кількість примірників, які видаються на абонемент, не більше  пяти.

3.2. Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов'язковою перереєстрацією наприкінці року.

3.3. У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.

3.4. Періодичні видання видаються вчителям-предметникам терміном на 15 днів. За кожний примірник користувач розписується в читацькому

формулярі (крім учнів 1-4 класів).

3.5. Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії, видання видаються лише в бібліотеці.

 

4. Права, обов'язки та відповідальність користувачів

Користувач має право:

4.1. Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.

4.2. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки.

4.3. Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).

4.4. Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.

4.5. Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.

4.6. Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується.

4.7. Подавати адміністрації ЗНЗ зауваження пропозиції щодо роботи бібліотеки.

Користувач зобов 'язаний;

4.8. Дотримуватися Правил користування бібліотекою.

4.9. У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

4.10. Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.

4.11. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.

4.12. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.

4.13. У разі вибуття із ЗНЗ повернути до бібліотеки документи, що за ним зафіксовано.

Відповідальність користувачів:

4.14. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або внести кратне відшкодування вартості документа. Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.

4.15. За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

5. Права та обов'язки бібліотеки

Бібліотека зобов 'язана:

5.1. Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання в ЗНЗ, згідно з його інформаційними, виховними функціями, запитами та інтересами користувачів тощо.

5.2. Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.

5.3. Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду.

5.4. Пропагувати книгу і читання засобами  бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.

5.5. Складати і готувати списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі. Виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

5.6. Формувати систему бібліотечно-бібліографічної освіти учнів та педколективу.

5.7. Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів.

5.8. Забезпечувати користувачів необхідними документами під час канікул та для підготовки до вступних іспитів.

5.9. Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів.

5.10. Організовувати ремонт видань .

5.11. Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.

5.12. Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами ЗНЗ.

Бібліотека має право:

5.13. Визначати зміст та форми своєї діяльності.

5.14. Знайомитись з планами навчально-виховної роботи ЗНЗ.

5.15. Ставити до відома адміністрацію ЗНЗ про порушення користувачами основних вимог до користування   документами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч з поетом Анатолієм Чернишем

 

 

 

Зустріч з письменником Іваном Федосійовичом Горовим

 

 

 

 

 

 

Нові надходження

1.Аристова Л.С. Музичне мистецтво: підручник для 2 кл./ Л.С. Аристова , В.В. Сергієнко. – К.: Освіта, 2012. – 128 с.: іл.

ISBN 978-617-656-139-2

2.Богданович М.В. Математика:підручник для 2 кл. / М.В.Богданович, Г.П.Лишенко . – К.: Генеза, 2012. – 160 с.: іл..

ISBN 978-966-11-0176-9

3.Веремійчик І.М. Трудове навчання: підручник для 2 кл. / І.М.Веремійчик, В.П.Тименко.- К. : Генеза , 2012. – 160с.: іл.

ISBN 978-966-11-0178-3

4.Гнатюк О.В.Основи здоровя : підручник для 2 кл./ О.В.Гнатюк. – К.: Генеза, 2012. – 112 с.: іл.

ISBN 978-966-11-0179-0

5.Коршунова О.В. Сходинки до інформатики: підручник для 2 кл. / О.В.Коршунова. – К.: Генеза, 2012. – 112 с.: іл.

ISBN 978-966-11-0132-5

6.Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики: підручник для 2кл./ Г.В.Ломаковська, Г.О.Проценко, Й.Я.Ривкінд, Ф.М.Рівкінд. – К.: Освіта, 2012. – 160 с.:іл.

ISBN 978-617-656-135-4

7.Рівкінд Ф.М. Математика: підручник для 2 кл. / Ф.М.Рівкінд, Л.В.Оляницька. – К.: Освіта, 2012. – 160 с.:іл.

ISBN 978-617-656-137-8

8.Сидоренко В.К. Трудове навчання: підручник для 2 кл. / В.К.Сидоренко, Н.В.Котеляниць. – Х.: Сиция, 2012. 128 с.: іл.

ISBN 978-966-2542-26-4

 

 

21 січня було проведено бібліотечний урок на тему "Бережи здоровя змолоду"