Підручники для школи

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням "Барвінок"

https://sites.google.com/a/kirschool30.kirovedu.com/elektronna-ucitelska-zagalnoosvitnoie-skoli-i-iii-stupeniv-30-kirovogradskoie-miskoie-radi-kirovogradskoie-oblasti/ditacij-zaklad-vidpocinku-z-dennim-perebuvannam-barvinok-pri-zs-i-iii-st-no-30