Підручники для школи

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

Звіт керівника

 

Звіт директора

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

про свою діяльність за період з вересня 2016 по червень 2017 р.

Вельгун Н.М.

16.06.2017 р.

 

                                            Шановні батьки, колеги, гості!

          Звіт керівника, який щорічно проходить у кінці навчального року в навчальному закладі, має на меті утвердження відкритої і демократичної системи управління навчальним закладом, поєднання державного й громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності.

         Наш навчальний заклад є комунальною власністю Кіровоградської міської ради. Управління й фінансування закладу здійснюється управлінням освіти Кіровоградської міської ради. Безпосереднє керівництво нашим навчальним закладом здійснюю я як директор школи. У своїй діяльності  керуюся Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими документами профільного міністерства, наказами управління освіти, Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. Очолюю навчальний заклад перший рік.

     Робота педагогічногоколективу і моя як директора в минуломунавчальному році буласпрямована в першу чергу на виконання Закону України «Про освіту», а саме: здобуттядітьмишкільноговіку, якіпроживають на мікрорайоніобслуговуваннянавчального закладу, загальноїсередньоїосвіти. Усього на мікрорайоні 389 дітей шкільного віку. З них:

 • навчається в закладі 158 (41% від загальної кількості дітей);
 • не навчається 15:  13 – 5-6 років, 2 - 15-16 років – (4 %);
 • ПТУ – 12;
 • ВНЗ – 14 (7 %).

Всього це 52 % від загальної кількості дітей на мікрорайоні, то 48 % дітей з нашого мікрорайону навчаються в інших школах.

Рух учнів за 2016-2017 н.р.:

На 01.09.2016 р. – 236 учнів.

І семестр – прибуло 8 учнів, вибуло 3 учнів (2 – перехід до інших шкіл міста, 1 – переїзд батьків).

ІІ семестр – прибуло 5 учнів, вибуло 4 учнів (2 – переїзд батьків, потім 1 дитина повернулась; 2 перехід до інших шкіл міста).

   На 01.06.2017 р. – 242 учня

  Для учня 4класу було організоване індивідуальне  навчання за станом здоров'я.  

         Мережа ЗШ  зменшилася на 1 клас у порівнянні з минулим роком  і становить 10класів, із них 4 класи -  початкова школа, 5 – основна та1 -  старша.

Навчально-виховний процес у школі організовано з метою забезпечення оптимальних умов всебічного розвитку особистості учнів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенційним можливостям учнів. 22  учнів нагороджені похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», учні 11 класу Мерлиця Валерія та Нетребенко Едуард нагороджені  похвальними грамотами «За високі успіхи у вивченні предмету «Технології».

10 червня 25учнів9-го класуотримали документи про освіту, 24  червня  16учнів 11-го класу  отримають атестати про повнузагальнусереднюосвіту.

       Навчальний заклад на 100% укомплектований педагогічними кадрами та молодшимтехнічним персоналом.

      Адміністрацією закладу і мною як директором створювалисянеобхідніумови для професійногозростанняпедагогів та визнанняїхніх заслуг. У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Працювало 24 (педагог-організатор: Скляр Ю.Ю. розрахувалась) педагога. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів  враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Всі педагоги закладу володіють навичками ІКТ та активно використовують їх у навчально-виховному процесі. Протягом року відбулось оновлення адміністративної команди: заступник директора з начально-виховної роботи з 1 вересня 2016 року Ставратій І.В., завідуюча господарством з березня 2017 року – Луньова К.М.

     У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 14,5 год.

Станом на 15.06.2017 року у школі працює 27 (із них 4 в д/в) педагогічних працівника. Із них:

Вищої категорії – 10

Першої категорії – 6

Другої категорії -5

Спеціаліст – 5

Бакалавр - 1

Звання «Старший учитель» – 5

Звання «Вчитель-методист» - 1

У 2016-2017  навчальному році атестувалося 5 педагогічних працівників. За результатами атестації: 1 учителю підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вчитель» (Віватенко О.П.); 1 – встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (Бащенко Т.А.); 2 -  встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» (Мельниченко Л.О., Кожевник А.В.);  1 - встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» (Бобейко В.В.).

У школі діє певна система методичної роботи.  Педколектив працює над проблемою «Організація навчально-виховного процесу шляхом  поєднання особистісно-орієнтованого підходу та реалізації концептуальних проектів з метою розвитку творчих здібностей та обдарувань учнів»

Керівництво методичною роботою здійснювала адміністрація та голови МО об’єднань.До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. У школі працювали  4 методичних об’єднання. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи з проблеми, підвищуючи власну педагогічну майстерність. Результати роботи вчителів мають оцінити батьки як замовники послуг на отримання освіти:цифрові показники рівня успішності учнів по класах наступні:

 1. Початкова школа :п.р. -2  с.р. –25 , д.р.-35,  в.р.- 18
 2. Середня школа : п.р.- 7, с.р.- 54,  д. р.- 60,  в.р.- 5
 3. Старша школа : тут про показники успішності не говоримо, тому що результат навчання 11-класників – це бали на ЗНО.

Якісний показник  по школі складає 49 % від загальної кількості учнів.

Коефіцієнт успішності по класам:

2 – 8,20

3 – 8,10

4 – 7,41

5 – 7,15

6 – 6,66

7 – 6,58

8 – 7,01

9 – 7,29

Загальний показник успішності – 7,3 (без 11 класу).

Вчора стало відомо результати ЗНО: троє учнів поріг не подолали (набрали менше 24 тестових балів), проте є і чим похвалитися  - двоє учнів отримали по 11 балів (за 12-бальною шкалою) – Дружченко Вікторія, Зуєв Василь. (вітання, подяка педагогам, батькам, класному керівнику). 10 учнів – 4-6 б., 3 учнів – 7-9 б. (за 12-бальною шкалою).

Школа тісно співпрацює з міськими та обласними освітніми структурами, педагоги закладу діляться своїм досвідом з освітянами міста та області. Так протягом року на базі закладі було проведено:

 1. Обласний семінар-практикум для слухачів курсів КОІППО ім.В.Сухомлинського з трудового навчання та обслуговуючої праці, керівник Віватенко О.П. (грудень)
 2. Міський семінар-практикум для вчителів основ здоров’я з проблеми «Інноваційні підходи до здійснення навчально-виховного процесу викладання предмету  «Основи здоров’я»», керівники Кожевник А.В., Король В.П. (листопад)
 3. Семінар – практикум для соціальних педагогів шкіл міста Кропивницького «Попередження насилля в сім’ї», керівник Мельниченко Л.О. (березень)

      Під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Ставратій І.В. для вчителів щколи протягом навчального року проводилися семінари, майстер-класи, методичний коучинг для набуття практичних навичок роботи на платформі GoogleAppsforEducation з метою використання інноваційних технологій та сервісів Google в організації навчально-виховної діяльності учнів для більш ефективного засвоєння знань, розвитку їхньої  творчості та самоосвітньої діяльності. Педагоги навчилися створювати та розвивати персональні блоги, працювати з сервісами Google, що допомагає організувати взаємодію з батьками, адміністрацією та вчителями інших шкіл. Ставратій Ірина Вікторівна створила віртуальну електронну учительську для розбудови єдиного інформаційного простору та впровадження хмарних технологій і сервісів в системі середньої освіти. Корпоративний сайт доступний для всіх учасників навчально-виховного процесу та потрібен як місце збору різноманітних документів, списків, графіків, таблиць, анкет, є середовищем для обміну і навчання вчителів, яке створене за допомогою хмарних технологій місце для колаборації, комунікації та кооперації вчителів з метою ефективного управління  школою, спрямовані на раціональне використання часу і сил викладачів і учнів у навчально-виховному процесі з метою поглибленого вивчення навчальних предметів, морального виховання, підготовки до усвідомленого вибору професії і всебічного розвитку особистості.

     Окрім цього вчителі постійно брали участь в міський та обласних заходах щодо підвищення професійної компетенції. Вчитель географії та біології Реут Катерина Петрівна посіла ІІ місце в конкурсі «Вчитель року» в номінації «Біологія».

Стабільними є результати участіучнівнашоїшколи в предметнихолімпіадах і конкурсах.       В навчальному закладі було  проведено І етап учнівських олімпіад з таких предметів:

українська мова та література – 18 (4);

історія – 14(3);

англійська мова – 3 (1);

математика – 28 (4);

фізика – 13 (3);

біологія – 15 (1);

хімія – 12 (1);

географія – 21 (0);

трудове навчання (дівчата) – 3(2);

трудове навчання (хлопці)  – 3(2);

українська мова (початкова школа) – 8 (1);

математика (початкова школа) – 7 (1).

       В ІІ (міському) етапі учнівських олімпіад взяли участь 23 учні. Переможцями  ІІ  етапу  (міського) стали наступні учні (технології):

 • Андріященко Карина (7 клас) – ІІІ місце;
 • Мерлиця Валерія (11 клас) – ІІІ місце;
 • Нетребенко Едуард (11 клас) – І місце.

В ІІІ (обласному)  етапі олімпіади з технологій  взяли участь 3 учнів:

 • Мерлиця Валерія (11 клас) – учасник;  (вч. Віватенко О.П.)
 • Андріященко Карина (7 клас) – учасник (вч. Віватенко О.П.) за 9 клас
 • Нетребенко Едуард (11 клас) – переможець;  (вч. Король В.П.)

Учасником ІV Всеукраїнського етапу став учень 11 класу Нетребенко Едуард.

Виховна робота у 2016 -2017 н.р.  здійснювалася відповідно до законів України „Про освіту”, „Про охорону дитинства”, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, національної програми „Діти України”, Концепції сімейного виховання в системі освіти України "Щаслива родина", загальнодержавних та обласних програм з питань формування здорового способу життя, профілактики ВІЛ – інфікування, загальнодержавних та обласних програм з питань попередження насильства над неповнолітніми, профілактики дитячої бездоглядності та злочинності, правової та психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні соціальні умови тощо.

Основні напрямки виховної роботи були спрямовані:

 • Активізацію національно – патріотичного виховання учнів
 • Розвиток здібностей учнів у гуртковій роботі.
 • Залучення обдарованої молоді до участі у  фестивалях, конкурсах, змаганнях різних рівнів.
 • Співпрацю з позашкільними закладами, громадськими, культурно-просвітницькими організаціями, правоохоронними органами в проведенні позаурочної виховної роботи в школі.
 • Систему сімейного виховання, педагогічного всеобучу батьків та громадськості.

Протягом  2016-2017 н.р. педагоги та класні керівники працювали над впровадженням в  систему виховної роботи школи напрямків «Морально-духовне виховання» та «Фізичне виховання. Охорона життя та здоров’я учнів».

     Реалізація морально-духовного виховання відбувалася через проведення уроків, виховних заходів, у повсякденній роботі з учнями, спрямованій на формування моральних та духовних цінностей.

     Під час проведення уроків, виховних заходів педагоги знайомили  дітей з християнською мораллю та чеснотами, звертали  увагу на такі чесноти, які були притаманні українцям: жертовність, поступливість, незлобливість, вміння прощати, скромність, стриманість у словах і поведінці, працелюбність, цнотливість, гостинність, патріотизм, високий естетизм життя, повага до старших, до жінки-матері, правдивість, щирість.

Я можу назвати лише деякі моменти з виховної роботи, адже повний перелік займе не менше двох годин.  Так,  під час проведення Місячника патріотичного виховання (вересень) учні вітали  ветеранів війни та праці мікрорайону з Днем партизанської слави в рамках акції «Зірка пам’яті», зустрічалися з учасниками АТО та волонтерами.    До 262 –ї  річниці заснування міста учні брали участь у міських виставках у  наступних номінаціях: «Історія школи», «Квіти  - рідному місту», «Відеопрезентація школи» та «Фотоконкурс «Моє рідне місто». До Міжнародного Дня інвалідів проведено  акцію «З долоньки в долоньку» (виготовлення сувенірів, подарунків дітям – інвалідам).  За підтримки класних керівників,  учні навчалися новим формам волонтерської роботи, а саме: долучилися до акції «Щедрий врожай» (збір овочів для ветеранів психоневрологічного диспансеру), провели «Естафету  злагоди»: виготовлення власноруч поробок, іграшок, сувенірів з використанням народних традицій, національної символіки для обміну з однолітками та передачі їх воїнам-захисникам в зону АТО,  брали  участь у   благодійному марафоні «Серця, обпалені війною» (допомога воїнам АТО). В листопаді проведено Тиждень толерантності та взаєморозуміння.

Змістова наповнюваність напрямку “Фізичне виховання. Охорона життя та здоров’я учнів»передбачала      формування в учнів ціннісного ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей та учнівської молоді.

За даним напрямком проведено:

 • День фізичної культури і спорту у школі
 • Олімпійський тиждень
 • Легкоатлетична  естафета «Прапор волі», присвячена  25 - й річниці Незалежності України та Державному Прапору України.
 • Спортивно - патріотична гра „Майбутній воїн-2016”, присвячена   25 річчю Незалежності України.
 • Військово – спортивне свято до  Дня Збройних Сил України. «Україна – єдина країна»
 • Футбольний турнір, приурочений пам’яті Дмитра Придатка (за ініціативи депутата міської ради Кріпака С.В.)

    Спортивно-масових заходи  традиційно розпочиналися із   показових виступів учнів школи,  вихованців спортивних гуртків, секцій для ознайомлення дітей з видами спорту, які культивуються на базі дитячих юнацьких спортивних шкіл.

      З метою пропаганди фізичної культури і спорту, здорового способу життя, підвищення соціальної активності і зміцнення здоров’я школярів учні школи під керівництвом учителя фізкультури Краузе А.Ф. брали участь:

 • в міській Спартакіаді серед школярів ЗНЗ;
 • у конкурсі військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);
 • у змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч»;
 • у фізкультурно-патріотичному конкурсі «Козацький гарт»;
 • у змаганнях «Олімпійське лелеченя»;
 • в міських змаганнях з гандболу;
 • в міському фестивалі «Козацький гарт»;
 • участь команди учнів;
 • у міських змаганнях зі спортивних ігор серед школярів ЗНЗ;
 • в обласних змаганнях з легкої атлетики (Манойленко Максим, учень 11 класу та Васін Олександр, учень 7 класу). Дякуємо Краузе А.Ф.

У відповідності до Державних санітарних правила і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів створено необхідні санітарно – гігієнічні умови для організації навчально-виховного процесу. Проводяться заходи щодо  організації шкільного режиму, дотримання у школі гігієнічних норм щодо освітлення, температури повітря, шкільного обладнання, раціонального харчування, загартування, профілактично-медичне обстеження.

         З метою формування навичок здорового способу життя, навчанню учнів діям у надзвичайних ситуаціях, надання само- та взаємодопомоги  у закладі протягом року  проведено п’ять  тижнів знань з  безпеки життєдіяльності:«Азбука безпеки на дорозі», «Легко вогник запалити, та непросто загасити!», «Безпека у твоєму житті», «Ми – учасники дорожнього руху!».

     08 листопада 2016 та 11 квітня 2017 року проведенопрактичнітренінги  з евакуаціїучнів і працівниківнавчального закладу на випадокнадзвичайноїситуації, а саме: пожежі в школі.

Зміцненню і збереженнюздоров’япідростаючогопокоління  

Протягом року учні брали участь та здобули перемогу :

 • у літературному  конкурсі на протипожежну і техногенну тематику (керівник конкурсу Кондратенко О.П.)
 • у конкурсі малюнків та плакатів «Подолаємо надзвичайні ситуації разом» (керівник конкурсу Кожевник А.В.)
 • у конкурсі «Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» (керівник конкурсу Кожевник А.В.)
 • у міському конкурсі «Молодь обирає здоров’я» у номінації «Плакат»(керівник конкурсу      Кожевник А.В.)

Здоров’язбереження стає пріоритетним напрямом роботи школи. Тому наш навчальний заклад долучився до участі у міському проекті формуванняздорового способу життясередучнівськоїмолодіміста «Бережиздоров’язмолоду», що реалізується за ініціативи народного депутата України Яриніча К.В. Координатор Мельниченко Л.О., практичний психолог, бере участь у навчальнихзаняттях та семінарах-тренінгах за програмою Проекту, залучаючи до цієї роботи учнів, вчителів та батьків. За результатами першого етапу реалізації проекту було створено та презентовано відеоролик.

   У закладі працює  музейна кімната «Історія школи», де учнями-гуртківцями проводиться пошукова та краєзнавча робота з вивчення історії рідного краю.  Зібрано матеріали про вчителів – ветеранів  другої світової війни, які працювали у закладі, створено куточок «Герої не вмирають», де розміщено матеріали про учня школи, героя АТО Придатка Дмитра та  матеріали про ветеранів мікрорайону, які брали участь у звільненні Кіровограда від нацистських  загарбників.

Постійно проводилася робота по наданню волонтерської допомоги ветеранам війни та праці мікрорайону (волонтерський загін «Милосердя», керівник Мельниченко Л.О.). Окремі слова подяки за цю роботу. Керівник загону:  Мельниченко Лариса Олегівна – практичний психолог школи. Волонтери сприяють проведенню у школі благочинних акцій “Щедрий врожай” (збір овочів для ветеранів психоневрологічного інтернату), «Назустріч мрії» (допомога онкохворим дітям), надавали адресну допомогу онкохворому хлопчику – учню 18 школи, взяли участь у виставці ярмарку м’якої іграшки для дітей – сиріт. Протягом року волонтери навчалися новим формам роботи . Було проведено волонтерську естафету добрих справ:

 • «Перше вересня без квітів» (збір коштів для онкохворих дітей нашого міста)
 • участь в акції «Зірка пам’яті» (зустрічі з ветеранами війни та праці мікрорайону)
 • участь в акції «Святий Миколай,  в гості завітай» (вручення подарунків  дітям пільгових категорій)
 • участь в акції «Великодній кошик для бійців АТО» (вручення вітальних листівок та Пасхальних смаколиків бійцям АТО). Волонтерський  загін тісно співпрацює з громадською організацією «Серця матерів», 3-ім полком спеціального призначення.

     Важливим чинником у виховній роботі є злагоджені дії сім’ї і школи. У школі працюють  комісії загальношкільного батьківського комітету, батьківський всеобуч,  «Школа майбутнього першокласника»

Роботу з батьками будуємо за різниминапрямками:

1. Ведення характеристик сімей учнів;

2.  Організація діагностичної роботи щодо вивчення сімей;

3.  Організація психолого-педагогічної освіти ;

4. Упровадження системи масових заходів  з батьками, робота по організації спільної діяльності та відпочинку;

5. Створення умов для забезпечення прав батьківна участь в управліннінавчальним закладом, організаціїнавчально-виховногопроцесу;

6. Активневключення, за необхідності, в роботу практичного психолога, соціального педагога, бібліотекаря, педагога-організатора;

      7. Розширення сфери додаткових освітніх послуг (функціонування ГПД, організація харчування дітей, робота гуртків, оздоровлення дітей влітку).

 

На засіданнях батьківського всеобучу у 2016 – 2017 н.р. порушувалися такі питання:

1.«Попередження негативних явищ у дитячому середовищі. Спільна робота школи, сім’ї, громадськості у профілактиці правопорушень»

2. «Роль національно-патріотичноговиховання у формуванні духовно-морального світоглядушколярів. Вихованнягромадянина-патріота України» (листопад, 2017 р.)

3.«Здоровий спосіб життя – основа життєвого успіху. Формування цілеспрямованої особистості» (грудень, 2016р.)

4.«Вічні цінності людини. Сімейне виховання. Спілкування в сім’ї» (лютий, 2017р.)

5.«Профільнаосвіта. Допомога у виборіпрофесії» (березень, 2017 р.)

      Здійснюється правова освіта батьків, залучаються  до цієї роботи працівники правоохоронних органів, медичні працівники, СПС закладу.

Проведено:

Тренінг батьківської компетентності на тему: «Спілкування батьків і дітей”.(Мельниченко Л.О.)

Зустріч з фахівцямиУправління ДСНС в Кіровоградськійобласті. Проведення професійного заняття  про правила поведінки при виявленнівибухонебезпечнихпредметів.

     Вчасно опрацьовувалися  інформації з батьківських зборів про зауваження, пропозиції та побажання батьків щодо поліпшення навчально-виховного процесу. Реалізовано з побажань те, що реально було виконати.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з чинним законодавством. На початок навчального року була створена соціальна карта закладу, яка дає нам уявлення про всі групи дітей, зокрема соціально-захищених категорій. У школі навчається:

- 5 дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування;

- 17 дітей – батьки яких є учасниками АТО;

-  7  – діти-інваліди;

- 8 – діти СЖО;

- 1 - діти, що постраждали внаслідок ЧАЕС;

- 41 - діти з багатодітних сімей;

- 6 – діти з малозабезпечених сімей;

- 52 – діти з неповних сімей.

        Для створеннясприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвиткудітей, забезпеченняїх правового та соціальногозахисту, допомоги в розвиткутворчих і потенціальнихздібностей у навчальномузакладіщорічно проводиться така робота:

- обстеженняматеріально-побутових умов проживаннядітейпільговихкатегорій;

 -організаціябезкоштовногохарчування  та оздоровленняучнівпільговихкатегорій у літньомуоздоровчомутаборі з деннимперебуванням «Барвінок»;

- забезпечення в повномуобсязіучнівпільговихкатегорійпідручниками;

- індивідуальнаконсультативна та діагностична робота з дітьмиданого контингенту, наданнярекомендацій батькам, олпікунам та вчителям;

-організаціямедичнихоглядівдітейпільговихкатегорій;

- залучення  дітей   довідвідуванняфакультативів, гуртків,  щофункціонують на базішколи;

- забезпеченняучастідітейпільговихкатегорій у міських заходах, присвяченихМіжнародному Дню захистудітей, новорічним та різдвянимсвятамтощо.

З метою формування екологічної культури школярів:

 • Участь в акції «Квіти на підвіконні» (1-11кл.)
 • Екологічна акція «Допоможемо птахам» (1-11кл.)
 • Екскурсії в природу (1-11кл., класні керівники)
 • Екологічні акції  до Всесвітнього дня довкілля «Квітуче шкільне подвір’я» (1-11кл., класні керівники)
 • Впорядкування шкільних клумб.(5-11кл., класні керівники)
 • Акція «Посади дерево» (5-11кл., класні керівники)

       В рамках співпраці з благодійним Фондом «Щаслива лапа» в навчальному закладі запроваджено проект «Біоетика» на тему: «Гуманне ставлення до тварин». У жовтні 2016 року учні та батьки долучилися до благодійної  акції «Happi Гав для Сірка», у квітні  взяли участь в акції "НарруМяу для Мурчика".У рамках акції  було  зібрано корм для тварин,  що мешкають у притулках.

З метою проведення профорієнтаційної роботи, інформування про потребу в робітничих професіях учні відвідали:

 • Національну  агропромислову виставку  «АгроЕкспо-2016»  29 вересня 2016 року (11кл.)
 • Кіровоградський  машинобудівний коледж  09 листопада 2016 року  (9кл.)
 • Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг 19 січня 2017 року(9кл.)
 • Кіровоградський міський центр зайнятості 13 квітня 2017 року(9кл.)
 • З учнями 9 класу проведено  екскурсію на підприємства ПАТ «Ельворті» та ПАТ «Гідросила» 16 березня 2017 року (9кл.). Окрім того в школі була надана можливість представникам усіх навчальних закладів проводити профорієнтаційну роботу.

 Протягом навчального року проводилась краєзнавчо-пошукова робота:

 • екскурсію до с. Цибулеве Знам’янського району (1-6 кл.)
 • екскурсію до визначних місць с. Карбівка Добровеличківського району(1-6кл.)

 Учні брали  активну  участь у проведенні Всеукраїнського  історико-краєзнавчого конкурсу  «Моя Кіровоградщина – перлина скіфського степу»,у Всеукраїнському конкурсі мультимедійних проектів «Врятувати від забуття»  учениця 9 класу Бехало Дарина  виборола ІІІ місце (керівник проекту: Майборода К.В.). Завдяки вивченню, використанню місцевого історичного матеріалу учні мали  змогу вийти за межі підручників, відчути історичні події, осмислити історичні процеси, “доторкнутися” до історії.

              Протягом року учні школи відвідали театр ім. М.Л. Кропивницького та подивилися вистави «Історія України», «Наталка Полтавка», «Кіт у Чоботях», «Сватання на Гончарівці».

Проведено екскурсії до художнього музею, Кіровоградського обласного краєзнавчого музею з метою вивчення культурної спадщини рідного краю; до Кіровоградської обласної філармонії. Дякуємо і педагогам за організаційну роботу, батькам – за сприяння (бо це матеріальний аспект). Кожен клас по кілька разів відвідував культурно-мистецькі заходи. З 16 лютого по 16 березня 2017 року у закладі проходив конкурс малюнків на тему: "Кольоровийсвітнавколо мене" за ініціативидепутата міської ради Сергія Кріпака. Свою любов до рідної Кущівки, до України діти відтворили   у малюнках. Цікавими були роботи із зображенням видатних архітектурних споруд міста, Дендропарку, місцевих куточків природи.

Дуже вагомим напрямком роботи школи є гурткова робота.  У закладі діє 7 гуртків:  «Шкільний театр», євроклуб «Європейський діалог», вокальний гурток «Дзвіночок», «Фольклорний гурток», «Патріот»,   гурток з англійської мови «FriendsTogether», екологічний гурток  «Чиста краплина». До гурткової роботи залучено 140 учнів.  Керівники гуртків залучали учнів до активних форм роботи, показали високу результативність своєї роботи.

 •  «Шкільний театр» (керівник: Кондратенко О.П.)

Участь у конкурсі «З Кобзарем у серці» принесла школі почесне ІІІ місце та можливість участі у міському «Літературному салоні», де вихованці нашої школи відкривали це свято.Про їх виступ  надруковано на шпальтах газети «Народне слово».

 • «Чиста краплина» (керівник Кожевник А.В.)

Гуртківці брали участь у міських  конкурсах  «Молодь обирає здоров'я”» у номінації «Плакат» (ІІІ місце, Кареліна Яна), “

Молодь Кіровоградщини готова долати НС”  у номінації «Колаж» ( ІІІ місце, Целуйко Катерина)

 • Євроклуб «Європейський діалог»
 • У листопаді учні (Тонконог А.,Кульбаба Д., Куксіна В.) брали  участь в обласному квесті толерантності «Будьмо толерантними», який проходив в  м. Кропивницькому, та були нагородженні дипломом за активну участь.
 • У квітні євроклубівці  вибороли ІІІ місце в обласному конкурсі проектів «Творимо Європу разом». Учасники проекту були відзначені грамотою і нагороджені подарунками (книги, сувеніри).
 • На міському Єврофесті гуртківці презентували європейську  країну Литву. Діти розучували пісні, виконали  національний литовський танець, малювали плакати. За участь у заході нагороджені грамотою та цінними подарунками.
 • Робота євроклубу є необхідною для молодого покоління, щоб адаптуватись до життя і навчання як на Україні, так і в різних країнах Європи, бути мобільними, соціально здібними, здатними до комунікації і захисту своїх прав, а також для розвитку європейського  майбутнього нашої держави.
 • Члени гуртка з англійської мови брали участь у проведенні багатьох позашкільних заходів.    Всі заняття з дітьми проводяться в ігровій формі з використанням сучасної методики. Ігри, лічилки, вірші, загадки  підсилюють емоційність занять, наближають навчальний процес до природного сприйняття і засвоєння.
 • Члени гуртка «Патріот» (керівник Король В.П.)  брали участь у міських конкурсах з патріотичного виховання «Україна єдина» та «Джура», у міському фестивалі патріотичної пісні «Майбутній захисник України», посіли ІІІ місце у міському квесті «Ігри патріотів».
 • Члени гуртка «Фольклорний»  (керівник Бурдаковська С.В.) брали участь у Різдвяних зустрічах «Різдвяні передзвони»,  опанували гру на шумових інструментах, провели конкурс «Крок до зірок», взяли участь у міському конкурсі «Інструментальні самоцвіти».
 • Вокальний гурток «Дзвіночок» (керівник Бурдаковська С.В.)    Вибороли гран-прі  у міському конкурс «Степові джерела»

Влітку ми також запрошуємо дітей до школи. Функціонує дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Барвінок», де проводяться цікаві масові заходи: екскурсії, конкурси, розваги. Наразі в дитячому закладі відпочинку  “Барвінок” відпочиває  59  дітей.                                                                                                                                                                                                      У першочерговому порядку забезпечено  відпочинок дітей – сиріт, ПБП, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей – інвалідів, дітей із малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей, дітей, батьки яких загинули або беруть участь в АТО.

 Відпочинкова зміна триває  з 02 до 22  червня 2017 року.

Наші досягнення

Назва конкурсу

Дата проведення

ПІБ учня

Результативність

ПІБ

керівника

Всеукраїнський  конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»

Вересень

Дудник Єлизавета

І

Реут К.П.

Всеукраїнський конкурс мультимедійних проектів «Врятувати від забуття»

 

 

жовтень

Бехало Дарина

ІІІ

Майборода К.В.

Міський квест «Ігри патріотів»

жовтень

Команда учнів 8 класу

ІІІ

Король В.П.

Міський конкурс малюнків «Моє рідне місто»

жовтень

Бехало Дарина

ІІ

Шпаченко О.В.

Всеукраїнськийконкурс дитячихмалюнків «Податкиочимадітей»;

листопад

ТонконогАльона

І

Шпаченко О.В.

Конкурс «Степові джерела»

грудень

Учні 2-4 кл.

Гран - прі

Бурдаковська С.В.

Міський  конкурс «Молодь обирає здоров'я”»

квітень

Кареліна Яна

ІІІ

Кожевник А.В.

Міський  конкурс «Молодь Кіровоградщини готова долати НС”

травень

Целуйко Катерина

ІІІ

Кожевник А.В.

Міський конкурс «З Кобзарем» у серці

березень

Гурток «Шкільний театр»

Диплом та цінний подарунок

Кондратенко О.П.

Обласний фестиваль до Дня Європи «Єврофест - 2017»

травень

Євро клуб «Європейський діалог»

Диплом та цінний подарунок

Шепель І.В.

Міські змагання «Старти надій»

травень

Васін Олександр

І місце

Краузе А.Ф.

Міський турнір юних істориків

квітень

Манойленко Максим

ІІ

Майборода К.В.

        

         Крім навчання, велика увага адміністрації і мною особисто приділялася вихованню дітей, спрямованню на формування в дітей громадянських якостей, європейських цінностей, української ідентичності. З цією метою в закладі відбувався цілий ряд заходів, а також      співпраця з центром зайнятості, міським управлінням юстиції, сектором кримінальної міліції у справах дітей,  Центром  планування сім’ї та репродуктивного здоров’я, Міжнародною організацією Червоного Хреста, із громадськими організаціями «Світанок» та «Територія успіху», Центром соціально-психологічної реабілітаціїдітей  Кіровоградськоїміської ради та іншими установами.

З метою профілактики правопорушень серед учнівської молоді продовжувалася тісна співпраця зі службою у справах дітей Кіровоградської міської ради. Спеціалісти даної служби надавали консультації та допомогу у вирішенні проблем, які виникли у закладі, а саме: за ініціативою навчального закладу була вирішена проблема з багатодітною сім’єю, яка знаходиться в скрутному матеріальному становищі,  допомагали повернути до навчальних занять учнів, які схильні до пропуску уроків без поважних причин.

     Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються високими показники травматизму дітей у побуті (4). В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. Проте протягом року зафіксовано та проведено розслідування 2 випадків травмування учнів 6 класу на уроках фізичної культури. 

Особливе місце в моїй діяльності як керівника посідало питання зміцнення та модернізації матеріально-технічної базишколи, залученню додаткових джерел фінансування, завдяки чому протягом навчального року вдалося вирішити цілий комплекс проблем, а саме: обладнати зону WI-FI, частково поновити каналізацію, поновити технологічне обладнання харчоблоку. Поповнено господарський інвентар в навчальному закладі. Завдяки спонсорській допомозі поновлено комп’ютерне забезпечення закладу.

         Першим кроком міської влади до розв’язання матеріальних проблем навчальних закладів стало виділення у 2017 році з міського бюджету понад 10 млн гривень. Ці кошти призначені для утримання шкіл та дитячих садочків міста: обов’язкові платежі, ремонтні роботи, обслуговування побутового обладнання. Усі заклади отримали суму відповідно до кількості школярів. Такий розподіл є водночас і стимулом для збільшення учнівського контингенту, пошуку шляхів для підняття рейтингу закладу. За половину календарного року можна зробити висновок, що виділених коштів не вистачає для закриття всіх шкільних проблем. Тож ми і надалі активно співпрацюємо з батьківською громадою з метою створення належних для навчання та виховання учнів. (2210, 2240). Дані замовлення формувалися за господарськими потребами навчального закладу, остаточний варіант було погоджена за батьківським активом (засідання батьківського комітету 31 січня 2017 року).

      Протягом 2016 року за кошти міського бюджету придбано холодильник на харчоблок, комплект шкільних парт, 7 персональних комп’ютерів. Також в міському бюджеті виділені кошти для проведення капітального ремонту спортивної зали, завершення заміни дерев’яних вікон на металопластикові.

         За рахунок благодійних внесків батьків здійснюються ремонти та підготовка класних кімнат до навчального року.

Питання, що потребують подальшого розв’язання

 • підвищення якості освітніх послуг;
 • збільшення учнівського контингенту;
 • підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
 •  підвищення відповідальності педагога за результати своєї діяльності;
 • більш активне використання комп’ютерних комплексів;
 • недостатня результативність ЗНО;
 • неефективне використання ресурсної бази кабінету інформатики;
 • покращення матеріально-технічної бази навчального закладу та навчальних кабінетів зокрема;
 • посилення конкурентоздатності навчального закладу серед інших навчальних закладів мікрорайону шляхом формування позитивного іміджу.

          Найважливішою умовою досягнення головних завдань школи є комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням. Однією з найголовніших умов досягнення цілей є відповідальність кожного з нас за результат роботи. Кожен на своєму місці має виконувати роботу не просто згідно посадових обов’язків, а на найвищому рівні.

 

 

ПРОТОКОЛ

проведення звіту директора

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

про  діяльність за період з вересня 2016 по червень 2017 р.

Вельгун Н.М.

 

Присутні: педагогічний колектив, члени Ради школи, технічні працівники,

                 представники батьківського комітету  школи, громадськість   

                 мікрорайону  55 (осіб).

 

                          Порядок денний:

І.    Обрання головуючого зборів та секретаря.

      За пропозицією із зали одноголосно обрано головуючим зборів                      

      Кондратенко О.П., вчителя української мови і літератури,голову ради 

      школи;  секретарем -  Кожевник А.В., вчителя хімії та біології.

 

ІІ. Оголошення та затвердження порядку денного, регламенту роботи.

     Одноголосно затверджено порядок денний та регламент для звітної 

     доповіді директора – 40 хв., для виступів – до 3 хв.

 

ІІІ. Звіт директора школи Вельгун Н.М.  «Про основні напрями та підсумки  

      діяльності школи з вересня  2016 року по червень 2017 року»

 

Слухали: Звіт директора школи Вельгун Н.М. «Про основні напрями та підсумки діяльності школи з вересня  2016 року по червень 2017 року» (Звіт додається).

 

В обговоренні взяли участь:  голова  квартального комітету № 33 Дика К.Г., голова батьківського комітету школи Харченко Н.М., практичний психолог Мельниченко Л.О.

 

ІУ. Проведення процедури таємного голосування.

      За пропозицією із присутніх було обрано голову та двох членів 

     розрахункової  комісії, а саме:

 • Бобейка В.В., вчитель математики та інформатики, голова комісії;
 • Дика К.Г., голова квартального комітету № 33;
 • Костюніна О.О., представник батьківського комітету школи.

 

У. Затвердження протоколів розрахункової  комісії.

Одноголосно затверджено протокол № 1 (створення розрахункової    комісії)   та протокол № 2 (підведення підсумків таємного голосування).

 

УІ.  Оголошення результатів таємного голосування.

 

Підсумки голосування:         

«визнати задовільною роботу керівника за вказаний період» - 53 особи,

«визнати незадовільною роботу керівника за вказаний період» - 2 особи,

«утримались» - 0.

 

Ухвалили: за підсумками таємного  голосування колектив школи, члени Ради школи, батьківський комітет, громадськість мікрорайону визначає роботу директора школи задовільною.

 

 

Головуючий зборів                                       О. Кондратенко 

  

Секретар                                                      А. Кожевник        

 

 

 

 

2015-2016 н.р.

Звіт керівника

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

про свою діяльність за період з червня 2015 по червень 2016 р.

07.06.2016 р.

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність в. о.  директора на посаді протягом 2015-2016 навчального року.

        На цих загальних зборах ми керуємося  Положенням про порядок звітування директора перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.  Як  в .о. директора  школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду,  я керувалася   Статутом школи,  Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 1. Законодавча база, у відповідності до якої здійснюється навчально-виховний процес
 • Закон України «Про освіту»;
 • Наказ МОН України від 23.03.2005 р. № 178 «Про запровадження звітування керівників загальноосвітніх, дошкільних та ПТУ навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» на виконання завдань, визначених розділом Х національної доктрини розвитку освіти та закону України «Про освіту», з метою подальшого утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного й громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень;
 • Закон «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої і дошкільної освіти», в якому йдеться про перехід до 11-річного терміну навчання та обов’язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку;
 • Закон України «Про загальну середню освіту».
 1. Стратегічне завдання освіти – створення сприятливих умов для якісної освіти в навчальних закладах усіх типів.

Вимоги:

 • впровадження сучасних педагогічних технологій
 •  інформатизація і комп'ютеризація навчального

 процесу в усіх ланках освітньої галузі

 • державницька увага органів місцевого самоврядування
 •  фінансування в повному обсязі всіх потреб закладів освіти

3. Кадрове забезпечення.

        У 2015-2016 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Працювало 25 педагогічних працівника та 17 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Всі педагоги закладу володіють навичками ІКТ та активно використовують їх у навчально-виховному процесі.  В 2015-2016 н.р.  школа долучилася до проекту “Google Apps for Education”  та планує продовжити роботу щодо  використання платформи  “Google Apps”  у навчально-виховному процесі

     У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 13,5 год.

    У 2015-2016  навчальному році атестувалося 5 педагогічних працівників:   

 • 2- встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»
 • 3- встановлено  категорію «спеціаліст  другої категорії».

   4. Збереження учнівського контингенту

На початок 2015-2016 навчального року навчалось у школі  - 250 учнів.

Укомплектовано 11 класів, середня наповнюваність класів –  23 учні.

 

01.09.2015

01.01.2016

27.05.2016

250 учнів

249 учнів

249 учнів

    Таким чином,  наведені данні  свідчать, що педагогічний колектив школи впорався з завданням по збереженню учнівського контингенту школи протягом навчального року.

  Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця мешкання родини і пов'язана з переїздами родин.       

   Основними заходами з збереженням контингенту учнів в 2015-2016 навчальному році були:

 • організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;
 • контроль відвідування учнями навчальних занять;
 • організація роботи «Школи майбутнього першокласника».

 

5. Методична робота.

     У школі діє певна система методичної роботи.  Педагогічний колектив працює над проблемою  «Організація навчально-виховного процесу шляхом  поєднання особистісно -орієнтованого підходу та реалізації  концептуальних проектів з метою розвитку творчих здібностей та обдарувань учнів».

       Керівництво методичною роботою здійснювала  заступник директора з НВР  Зуєва Т.В.  на    базі шкільного методичного кабінету. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками  циклових шкільних методичних об’єднань, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту,  програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації.

    У школі працювали  циклові  МО: суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного напрямку, природничо - математичного та оздоровчого напрямку, вчителів початкових класів та вихователів ГПД, класних керівників 5-11 класів. Результативною була робота всіх методичних об’єднань. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи з проблеми, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється хорошими показниками.

7. Навчальна діяльність учнів

   Протягом 2015-2016 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням.

           За підсумками річних показників з предметів учні мають такий рівень навчальних досягнень:

П.р.

%

С.р.

%

Д.р.

%

В.р.

%

6

3

80

36

117

53

18

8

 

    7 учнів нагороджені похвальним листом  «За високі досягнення у навчанні».

     Учні 11 класу:  Коломієць Артем  та Талпа Олександра нагороджені  похвальною грамотою « За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

        На особливу увагу заслуговує інформація про впровадження профільної освіти в закладі:

 • 10-11 класи – технологічний профіль.
 • 7-9 класи – допрофільне навчання.
 • Запровадження спецкурсів та факультативів:
 • “Технологія виготовлення ляльки-оберега” 7 клас.
 • “ Технологія об'ємної вишивки” 8 клас.
 • “ Виготовлення дитячого одягу” 10-11 клас.
 • 10-11 класи – технологічний профіль.
 • 7-9 класи – допрофільне навчання.
 • Запровадження спецкурсів та факультативів:
 • “Креслення” 8 -10 клас.
 • “ Матеріалознавство” 11 клас.

За результатами участі у І, ІІ, ІІІ, ІУ етапах Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання маємо такі показники:

 

 

 

 

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

ІІ етап

2

2

3

4

4

3

3

ІІІ етап

1

2

2

3

4

3

3

ІУ етап

0

0

0

1

2

2

1

             

     На всю Україну    прославила  школу і місто призер ІУ етапу    Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання    Талпа Олександра, учениця

11 класу.

    Велика шана і дяка педагогу,  яка виховала призерку, Віватенко Ользі Павлівни, вчителю трудового навчання.

         В рамках поширення досвіду з  впровадження профільного навчання в закладі в травні місяці було проведено  обласний семінар для слухачів курсів вчителів трудового навчання обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені В. Сухомлинського.

9. Виховна та позакласна робота.

     У 2015– 2016 н. р. у визначенні змісту виховної роботи в школі педагогічний колектив  керувався :

 • Конституцією України
 • Законом України «Про освіту»
 • Законом України «Про загальну середню освіту»
 • Національною доктриною розвитку освіти України в XXІ столітті.
 •  Декларацією прав дитини.
 • Конвенцією про права дитини
 • Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти.
 • Загальнодержавними та обласними програмами з питань формування здорового способу життя, профілактики ВІЛ – інфікування.
 • Загальнодержавними та обласними програмами з питань попередження  насильства над неповнолітніми, профілактики дитячої бездоглядності та злочинності, правової та психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні соціальні умови тощо.

           Педагогічний колектив  школи працює над проблемним питанням виховної роботи:

   «Використання передових технологій виховного процесу як умови для повноцінного розвитку учнів, становлення творчої особистості  з постійною потребою в самореалізації та самовдосконаленні».

 

   Основні напрямки виховної роботи були спрямовані:

 • Активізацію національно – патріотичного виховання учнів
 • Організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання учнівської молоді.
 • Організацію учнівського самоврядування, співпрацю з міським парламентом дітей.
 • Розвиток здібностей учнів у гуртковій роботі.
 • Залучення обдарованої молоді до участі у  фестивалях, конкурсах, змаганнях різних рівнів.
 • Співпрацю з позашкільними закладами, громадськими, культурно – просвітницькими організаціями, правоохоронними органами в проведенні позаурочної виховної роботи в школі.
 • Систему сімейного виховання, педагогічного всеобучу батьків та громадськості.
 • Контроль за організацією позаурочної виховної роботи та керівництво нею.

        Протягом  І семестру  педагоги та класні керівники працювали над впровадженням в  систему виховної роботи школи напрямку «Превентивне виховання». З цією метою було проведено низку заходів щодо утвердження навичок здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, формуванню відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих. Система роботи з превентивного  виховання передбачала реалізацію державних, обласних та міських програм з превентивного виховання, проведення Місячника морально – правового виховання, тижня права, тижня здорового способу життя, безпеки життєдіяльності.

      Було проведено години спілкування, бесіди, диспути, психологічні тренінги, спортивні змагання, естафети, відкриті уроки, зустрічі з лікарями, представниками правоохоронних органів та соціальних служб.

Через участь у шкільних та міських конкурсах спортивної направленості учні мали змогу показати свої фізичні досягнення, утверджувати олімпійські ідеали добра та краси. Чи не найважливіша роль у превентивному вихованні учнівської молоді відводиться класним керівникам. Класні керівники  ведуть щоденники психолого-педагогічних спостережень за учнями, облік учнів класу, схильних до правопорушень; залучають таких дітей до різних видів діяльності (громадсько-корисної, спортивної, творчої, пізнавальної тощо); популяризують в учнівському середовищі знання про негативний вплив на здоров’я дитини алкоголізму, наркотиків, куріння, формують в учнів потреби у здоровому способі життя; здійснюють контроль за організацією вільного часу учнів; інформують батьків про дотримання учнями норм поведінки чи їх порушення тощо.

        Потягом  ІІ семестру 2015-2016 н.р. педагогічний колектив працював над впровадженням в систему виховної роботи школи напрямку “ Екологічне  виховання», змістова наповнюваність якого передбачала      формування в учнів ціннісного ставлення до природи, екологічної культури особистості, популяризації екологічних знань, залучення вихованців до активних природоохоронних заходів. В рамках  Місячника «Екологічного виховання» було проведено:

 • День довкілля; 
 • Упорядкування пам’ятних місць мікрорайону “Кущівка” ;
 • Природоохоронній акції «Квіти рідній школі», «Посади дерево», «Чисте подвір’я» ;
 • Конкурс захист  соціального проекту «Ми у відповідальності за природу»;
 • Тиждень присвячений 30-річчю Чорнобильської катастрофи «Майбутнє без Чорнобиля».

Проведено заходи екологічної пропаганди:

 • Участь в акції «Квіти на підвіконні»(1-11кл.)
 • Ситуаційно-рольову гру на тему: "Боляче буває всім" ( про ставлення до  

          тварин), (1-4 кл.) ГПД

 • Акцію на тему:  «Свій  голос віддаю на захист природи» (5-11кл.)
 • Екскурсію до Чорного лісу» (1-4кл.)
 • Урок милування природою «Природа – це казка, яку треба читати  

         серцем» (3 кл.)

 • Фотовиставку «На квіти осені чарівні подивлюсь» (5-9 кл.)
 • КТС «Бережіть ліс від пожеж!» (Шк. Парламент)
 • Природоохоронну акцію «Друге життя новорічної ялинки».
 • В рамках співпраці з благодійним Фондом «Щаслива лапа» в навчальному закладі запроваджено проект «Біоетика» на тему: «Гуманне ставлення до тварин»

                Використання сучасних технологій виховання учнів:

Учнівське самоврядування

        Створено «Школу лідерів» та рейтингову сітку лідерів школи. У закладі діє учнівський парламент, який складається з 6 комісій, кожна з яких працює за вказаним напрямком та планом роботи. Систематично проводиться  навчання  лідерів школи. Найактивніші лідери (Косякова В., Мерлиця В., Вишневська Л., Великоча М.) беруть участь у роботі міського та обласного парламенту дітей.

      Члени шкільного парламенту проводили щотижневі загальношкільні лінійки, на яких висвітлювали досягнення учнів у навчанні, підбивали підсумки чергування по школі,  інформували про роботу класних  колективів. Комісії шкільного парламенту брали участь у проведенні профілактичних рейдів «Урок», «Перерва», «Зовнішній вигляд», створили власну електронну скриньку для листування з міським парламентом дітей, організовували проведення загальношкільних свят, випуск газет шкільного прес – центру, проводили для молодших школярів оглядові екскурсії до шкільної виставки виробів ДУМ.   Протягом року працювали над реалізацією проектів «Найрозумніший», «Тепло дитячих сердець», «Творимо дива своїми руками», «Я кльовий, тому що здоровий!», «Таланти серед нас», «Від родини – до України», «Ростимо господарями землі», «Хто володіє інформацією, той володіє світом», «Екологія душі». Активно співпрацювали із студентським парламентом Кіровоградського інституту розвитку людини «Україна», з громадською організацією Червоний Хрест.  Нагороджені грамотами за активну участь у благочинній акції «Щедрий врожай».

Робота шкільного євроклубу

      Члени шкільного євроклубу «Європейський діалог» протягом навчального року знайомилися з країнами, які є членами Європейського Союзу, брали активну участь в роботі загальноміського Євроклубу.  Результати роботи за рік були представлені  на обласному Єврофесті, який проходив в міському Ковалівському парку. Євроклубівці представили країну Великобританію  та були відмічені дипломом департаменту  освіти і науки Кіровоградської ОДА. Постійно беруть участь в різноманітних конкурсах, які організовує Рада євро клубів Кіровоградщини. Серед міських шкіл цього навчального року вибороли запрошення на поїздку до Софіївського дендропарку м. Умань. Євроклубівці беруть активну участь  у вокальних конкурсах міста та конкурсах фоторобіт (Кнурова Анна,  Великоча Марина,  учениці 9 класу, переможці заочного туру  фестивалю  до Дня Землі у номінації «Вокал»; Косякова Валерія, учениця 10 класу, ІІІ місце у конкурсі фоторобіт «Молодь за здоровий спосіб життя»).

 Краєзнавчо – пошукова робота

      Учні брали  активну  участь у проведенні Всеукраїнського  історико – краєзнавчого конкурсу  «Моя Кіровоградщина – перлина скіфського степу» та посіли ІІІ місце.  Постійно поглиблюють    знання з історії рідного краю.

      Гуртківці підготували проекти:  «Вчителі школи – ветерани Великої вітчизняної війни»,  «Цінності моєї родини», «Доля моєї родини  в долі України». Створили фотовиставку військової звитяги «За Україну, за її волю, за народ». Поповнили новими матеріалами куточок  «Герої не вмирають» в  шкільному музеї.

     Проводилась  робота щодо збереження і примноження традицій українського народу "Моя земля - земля моїх батьків":

     Проведено заходи, спрямовані  на  вивчення традицій національної пісенної культури, народної архітектури,  національного побуту і одягу тощо:

 • Конкурс українських колядок, щедрівок 

(1-7 кл.)

 • Випуск газет шкільного прес-центру на тему: «Зима прийшла – свята принесла»(1-11кл.)
 • Виступ агітбригади «День святого Миколая – душа весело співає!»
 • Конкурсна програма «До джерел народних ремесел»

      Екскурсії до галереї «Єлисаветград», обласного краєзнавчого музею, художнього музею з метою вивчення історичної та культурної спадщини.

Волонтерський загін «Милосердя»

Керівник загону:  Мельниченко Лариса Олегівна – практичний психолог школи. Волонтери сприяють проведенню у школі благочинних акцій “Щедрий врожай” (збір овочів для ветеранів психоневрологічного інтернату), «Назустріч мрії» (допомога онкохворим дітям). Протягом року волонтери навчалися новим формам роботи . Було проведено волонтерську естафету добрих справ:

 • участь в акції «Зірка пам’яті»,
 • зустрічі з ветеранами війни та праці мікрорайону

     Акція “Скринька добрих справ”. Збір одягу для малозабезпечених сімей та сімей, постраждалих внаслідок АТО .

Участь в акції "Нарру Мяу для Мурчика". У рамках акції  було  зібрано корм для тварин,  що мешкають у притулках.

     Волонтерський  загін тісно співпрацює з громадською організацією «Серця матерів», організацією «Червоний Хрест»

 

Робота гуртків

       У закладі діє 7 гуртків: Євроклуб «Європейський діалог», Вокальний гурток «Дзвіночок», «Фольклорний гурток», «Патріот»,  «Юні екскурсоводи», «Кіровоградщина. Історія рідного краю» «Чиста краплина». До гурткової роботи залучено 140 учнів.

        Протягом  року  заступником директора з виховної роботи  Писанко Н.А. було здійснено перевірку планування роботи гуртків, програмного забезпечення, ведення журналів гурткової роботи,  проведено співбесіди із усіма керівниками гуртків щодо організації роботи, складено графік проведення гурткових занять. Керівники гуртків ведуть документацію відповідно до вимог, планування роботи здійснюють  згідно з  програмами.

       Керівники гуртків залучали учнів до активних форм роботи. Так гурток «Юні екскурсоводи»  брав участь в організації та проведенні екскурсії до Алеї слави воїнів АТО, до музею воїнів Великої Вітчизняної війни, проводив дослідницьку роботу в межах акції «Документування подій новітньої історії». Вокальний ансамбль «Дзвіночок» брав участь у проведенні заходів до Свята осені, Дня Збройних Сил України, Новорічних ранків, гурток «Кіровоградщина. Історія рідного краю» розпочав підготовку до ІІ етапу конкурсу  «Моя Кіровоградщина – перлина скіфського степу», проводив цікаві зустрічі з місцевим краєзнавцем Смотренком  В.В., члени гуртка «Фольклорний»  брали участь у Різдвяних зустрічах «Щедрівочка щедрувала», члени гуртка «Чиста краплина» працювали над проектом «Біоетика», члени гуртка «Патріот» брали участь у міських конкурсах з патріотичного виховання «Україна єдина» та «Джура», гурток «Європейський діалог» брав участь у проекті «Міжкультурний діалог як основа порозуміння»

 

    Значна увага приділяється наступним  питанням виховної роботи:

Національно – патріотичне  виховання школярів .

Виховна робота у школі протягом 2015 – 2016 н.р. була побудована на засадах національно – патріотичного виховання школярів

            Реалізація національно -  патріотичного  виховання в практику відбувається через проведення ряду заходів, запланованих на 2015-2016 н.р., які мають різні форми роботи: тематичні лінійки, конкурсні програми, змагання, диспути, круглі столи, благодійні акції, уроки мужності, уроки пам’яті,зустрічі з військовослужбовцями, героями АТО, волонтерами, допомога бійцям АТО,  участь в акції «Зірка пам’яті», захист проектів, перегляд та обговорення документальних та відеофільмів, тематичні бібліотечні уроки тощо.

        Проводиться постійна робота  з вивчення кращого досвіду військово-патріотичного та фізичного виховання допризовної молоді. Учні 10 класу відвідують уроки захисту Вітчизни в ЗОШ №16, та 35, учні 11 класу - уроки захисту Вітчизни в ЗОШ №16, та 26

       Створено музейну кімнату «Істрія школи», де учнями – гуртківцями проводиться пошукова та краєзнавча робота з вивчення історії рідного краю.

       Зібрано матеріали про вчителів – ветеранів Великої Вітчизняної війни, які працювали у закладі, створено куточок «Герої не вмирають», де зібрано матеріал про учня школи, героя АТО Придатка Дмитра, зібрано матеріали про ветеранів мікрорайону, які брали участь у звільненні Кіровограда від фашистських загарбників.

     Налагоджено шефську роботу закладу з військовою частиною А – 14 05 Збройних Сил України, співпрацю із Спілкою ветеранів війни і праці, спілкою воїнів  - афганців.

У закладі проведено заходи щодо відзначення історичних подій:

 • Уроки пам'яті та звитяги,  приурочені 70-й річниці завершення Другої світової війни(1-11кл.)
 • Класні години. до Дня партизанської слави(1-11кл.)

«День партизанської слави та партизанського руху в Україні»

 • Перегляд  художніх та документальних фільмів, присвячених визволенню України від фашистських загарбників

 

У вересні проведено Місячник вшанування пам’яті героїв АТО  “Збережемо пам'ять про подвиг”:

 • Відвідування Алеї слави на Рівненському кладовищі.
 • Військово-спортивне свято до Дня Захисника України.
 • Уроки мужності. Зустрічі з героями АТО (1-11кл.)

        Проведено заходи на відзначення Революції Гідності:

 • Урок самоврядування на тему: «Молодь у боротьбі за відновлення української державності»
 • Флешмоб на підтримку суспільного руху на тему: «Я – українець і це моя країна!» (5-11кл.)

        До Дня пам’яті жертв голодомору 27 листопада 2015 року у закладі проведено Єдиний урок пам’яті  на тему: «З присвятою замордованим».

 

Всеукраїнський Місячник шкільних бібліотек « Виховуємо громадянина – патріота України»

       Проведено бібліотечні  уроки, екскурсії до міських бібліотек, зустріч з письменниками рідного краю, конкурс - захист плакатів  «Хай не зникає пам'ять про героїв», огляд виставки «Перемога –життя над смертю», відвідування галереї «Єлисаветград».

 

Місячник української писемності та мови:

з метою підвищення престижу рідної мови, піднесення її ролі у формуванні особистості в навчальному закладі з 02 по 30 листопада 2015 року  було проведено Місячник української писемності й мови.  Відповідно до плану роботи Місячника  проведено такі заходи:

 • Участь у міському етапі олімпіади з української мови та літератури;
 • Участь у І та ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика;
 • Участь у І та ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка;
 • Проведено бібліотечний урок на тему:  «Національний скарб – українська  

    книга»;

 • Проведено експрес-повідомлення на тему: «Нестор Літописець і його  

     роль          у розвитку писемності  в Україні»;

 • Створено учнівські проекти на тему «Основоположники української  
 • літературної мови»;
 • 09.11.2015р. учителями та учнями було написано єдиний  радіодиктант з української мови "Радіодиктанту національної єдності - 15 років". Серед учнів та педагогів проведено єдиний день грамотності;
 • Проведено «круглий стіл» на тему « 161 річниця від дня народження Д. І. Яворницького (1855-1940) – українського історика, археолога, фольклориста, етнографа, письменника, поета»;
 • Створено тематичний стенд з питань культури мовлення на тему: «Заговори, щоб я тебе побачив»;
 • Оформлено школу плакатами з висловами знаменитих людей про мову.
 • Проведено конкурс читців поезій про мову «Рідна мова калинова».
 • Проведено «літературну вітальню» на тему: «126 років від дня народження Зінаїди Тулуб»;
 •  Проведено літературні вечорниці за творами класиків української літератури «Вареники мої, великомученики»;
 • Проведено загальношкільну підсумкову лінійку-закриття Місячника української писемності та мови.

 

Місячник родинно – сімейного виховання  «Сім’я і школа – єдині»   

     Проведено:

 • Захист проектів “Цінності моєї родини” ;
 • Захист проектів “Доля моєї родини в долі України”.

Проведено заходи  з українознавства – відродження традицій української сім’ї:

 • Години спілкування на теми:«Ми – українські діти, діти світу»
 • В/з «Моє ім’я і моя земля»
 • Участь у конкурсі «Моя Батьківщина – Україна»
 • Круглий стіл "Українська народна педагогіка про сім'ю".
 • Дискусійний клуб "Моя участь у вирішенні побутових та господарських питань в родині"(6-7кл.)

У закладі :

 • Налагоджено діяльність класних батьківських комітетів;
 • Творчо працюють  комісії шкільного батьківського комітету.
 • Члени батьківського комітету беруть участь у роботі ради школи.
 • Батьківська громадськість бере активну участь у проведенні колективних творчих справ, вечорів, конкурсів, розважальних програм, у проведенні екскурсій.
 • Робота з батьками здійснюється за напрямками: анкетування, індивідуальна робота, день відкритих дверей, батьківські збори, родинні свята, засідання Ради школи, батьківський всеобуч.

 

Правовиховна робота

Правові знання поглиблюються і розширюються у позакласній, позаурочній роботі. В арсеналі форм і методів навчально-виховної роботи:

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

- зустрічі з юристами;

- лекції, бесіди на правову тематику;

- анкетування;

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів, медичними працівниками;

- уроки правознавства;

 - соціологічні дослідження,

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

- батьківські лекторії;

- відвідування проблемних сімей вдома.

        Проведено Дні правових знань, Тиждень права,  Місячник морально – правового виховання, щомісячно проводилися єдині класні години з правового виховання. Діє Рада по профілактиці правопорушень.

Практичним психологом школи регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови.

Соціальний захист дитинства

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них  організовано участь у заходах; оздоровлення у дитячому закладі відпочинку. Також за бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей, діти батьки яких загинули або є учасниками АТО та діти, позбавлені батьківського піклування щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні. З опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи. На протязі навчального року вчителями   двічі  проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, складено акти обстеження.

     Діти пільгових категорій відвідують  спортивні секції, гуртки, беруть участь в позашкільних заходах, залучені до роботи комісій  шкільного самоврядування.

Профорієнтаційна робота

     Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках, позакласні виховні заходи, екскурсії на підприємства.

     Протягом року учні 9,11-го класів зустрічалися з представниками навчальних закладів  середніх та вищих рівнів акредитації.

Протягом навчального  року  відбулися профорієнтаційні зустрічі учнівської молоді з представниками КДПУ ім. В. Винниченка, Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування №3, з викладачем КІДМУКПУ.

Презентація навчальних закладів для учнів 11 класу на базі Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості. Зустріч учнів 9,11 класів з викладачами професійно-технічних училищ в рамках проекту «Якісна профільна освіта кожній дитині»

     Функціонує термінал профорієнтації на І поверсі.

Спортивно – оздоровча робота

    У відповідності до Державних санітарних правила і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів створено необхідні санітарно – гігієнічні умови для організації навчально-виховного процесу. Проводяться заходи щодо  організації шкільного режиму, дотримання у школі гігієнічних норм щодо освітлення, температури повітря, шкільного обладнання, раціонального харчування, загартування, профілактично-медичне обстеження

    Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення  бесіди з лікарями, перегляд та обговорення відеофільмів про шкідливість куріння, наркотиків, алкоголю, участь у міському конкурсі «Молодь обирає здоров’я».

     У межах Дня туризму та спорту проведено екскурсію до художнього музею. Перегляд виставки до Дня туризму в Україні та Всесвітнього Дня туризму.

Взяли участь у:

 • Міських  змаганнях  з футболу на приз клубу «Шкіряний м’яч»

          ІІ турі  фестивалю «Козацький гарт»;

 • Військово – спортивній  грі «Сокіл»;
 • Військово – спортивному  святі «Україна – єдина країна»;
 • Спортивно – розважальному  конкурсі  «Олімпійське лелеченя».

     У травні був проведений Олімпійський день  у школі з   метою пропаганди олімпійських ідеалів, як важливих чинників утвердження здорового способу життя . На святі були присутні батьки, представники міського спортивного комітету, депутати.

      Протягом року учні школи стали переможцями спортивних змагань:

 • учні школи посіли ІІІ місце у ІV дивізіоні в міській спартакіаді з фізичної культури
 • Пташнік Ілля  здобув  І місце у спортивних змаганнях з таеквон - до.

          у м. Києві.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Охорона життя та здоров’я учнів» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

         З метою формування навичок здорового способу життя, навчанню учнів діям у надзвичайних ситуаціях, надання само та взаємодопомоги  у закладі протягом року  проведено чотири тижні знань з  безпеки життєдіяльності.

        Учні школи взяли участь  в обласному зборі-змаганні Кіровоградського відділення Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки».

        Цікаво і змістовно  проходить відпочинок  школярів у дитячому закладі відпочинку з денним перебуванням «Барвінок», де для дітей проводяться цікаві масові заходи: екскурсії, конкурси, розваги.

 

Співпраця з батьками

     Важливим чинником у виховній роботі є злагоджені дії сім’ї і школи, У школі працюють  комісії загально шкільного батьківського комітету, батьківський лекторій,  «Школа майбутнього першокласника»

      Адміністрація та класні керівники сприяють  співпраці батьківського комітету школи та шкільного парламенту в організації та проведенні різноманітних позакласних та позашкільних заходів (протягом року)

На засіданнях батьківського всеобучу порушувалися питання:

 • «Як виховувати без покарань»
 • «Сімейні цінності. Репродуктивне здоров’я та цінності здорового способу життя» за участі представників Центру планування сім’ї
 • Профілактика жорстокості та насильства в учнівському середовищі» за участі спеціаліста у справах дітей.
 • «Формування в учнів мотивації здорового способу життя» за участь спеціалістів Центру здоров’я.
 • «Сімейні трудові традиції та їх роль у виборі професії» за участі  представників Центру зайнятості.

Проведено: Родинне свято «До нас завітав святий Миколай», родинне свято рідної мови «Мова – душі криниця», свято «Прощання з Буквариком», свято останнього дзвоника.

      Протягом року проходять Дні відкритих дверей для батьків .

      Здійснюється правова освіта батьків, залучаються  до цієї роботи працівники правоохоронних органів та медичні працівники.

      Протягом року вчасно опрацьовувалися  інформації з батьківських зборів про зауваження, пропозиції та побажання батьків щодо поліпшення навчально-виховного процесу.

     Перед кожними загально шкільними батьківськими зборами проводилися концерти для батьків, звіти роботи шкільних гуртків.

Літнє оздоровлення

 • В дитячому закладі відпочинку  “Барвінок” відпочиває 52  дітей.           У першочерговому порядку забезпечено  відпочинок дітей – сиріт, ПБП, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей – інвалідів, дітей із малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей, дітей, батьки яких загинули або приймають участь в зоні АТО.
 • В таборі проводяться цікаві заходи, конкурси, вікторини, естафети.
 • Відпочинкова зміна триває з 30  травня  до 16  червня 2016 року.
 • В таборі функціонує мовна група,  де проводяться заходи щодо 

популяризації вивчення англійської мови.

 

  Наші досягнення:

Досягнення учнів у позашкільних гуртках та секціях:

 • Міський конкурс  «Креативна  молодь літературного міста»

            Бурлака Анастасія – ІІ місце (Кондратенко О.П.);

 • Міський конкурс фотографій на тему: “Моя Україно Харламова Вікторія  І місце (Ставратій І.В.);
 • Участь в екологічному турнірі XІІ чемпіонату міста з інтелектуальних ігор. – команда «Botanic +» - Учні 7-9  класів, ІV місце (Ставратій І.В.) ;
 • Участь в конкурсі «Моральний вчинок» 7-9 класи ІІ місце

          (Ставратій І.В.);

 • Конкурс електронних презентацій «Моя Кіровоградщина – перлина скіфського степу» ІІІ місце  7 клас (Неборак К. О.);
 • Участь у конкурсі «Класний керівник року - 2015» Реут К.П. лауреат конкурсу у номінації «Класний керівник 10-11 класу»;
 • Конкурс строю та патріотичної пісні «Майбутній захисник України» -           ІІІ місце (Король В.П.)
 • Конкурс соціального плаката «Скажемо туберкульозу – НІ» ІІ місце Харченко  Богдан  8 клас (Левкуліч Л.М.).

 

10. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

      Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт,  де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі дитячої поліклініки №1 діти проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано на базі поліклініки №1. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у липні-серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.

      Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів відбувається згідно графіку на перервах у їдальні школи. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

       Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення: бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медичної сестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей»,  де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

      Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших чинних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

     На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

     Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються показники травматизму дітей у побуті. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проводиться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

12. Фінансово-господарська діяльність.

      Будівля школи прийнята в експлуатацію 76  років  назад. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

    Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи.

     Вчасно здійснювалися централізованою бухгалтерією про плати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

      Протягом навчального року за рахунок бюджетних асигнувань було зроблено капітальний ремонт актової зали та було виділено кошти на наступні товари та послуги:

 • ремонт електроплити;
 • закупівля посуду та мийок для харчоблоку;
 • штори для актового залу;
 • перевірку димової труби  газової котельні;
 • заміна та батареї  та ремонт коректору газу;
 • закупівля та установка електролічильників;
 • холодильник ,     на загальну  суму  58 800.

      Протягом навчального року поповнено новим ігровим  обладнанням  дитячий  майданчик та  відремонтовано та пофарбовано  обладнання спортивного майданчику.

         За позабюджетні кошти здійснюються поточні ремонти коридорів та кабінетів школи, ремонт шкільної оргтехніки, закупівля миючих дезінфікуючих засобів, посуд  для харчоблоку.

         За рахунок благодійних внесків батьків здійснюються ремонти та підготовка класних кімнат до нового  навчального року.

          Працівниками централізованої бухгалтерії управління освіти планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

        Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово буде поповнюватись новими сучасними пластиковими стендами. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються працівниками та учнями школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах,  вивезення сміття з території школи.

               13. Управлінська діяльність.

              Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

                У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Школа  підключена  до мережі Інтернет, що  дало можливість користуватися матеріалами сайтів профільного Міністерства України, управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

        Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, нарадах при директорові, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

      Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

      Педагоги нашої школи завжди розуміли, що в сучасних умовах головною метою освіти є формування особистості, здатної до самостійної та ефективної діяльності, зорієнтованої на постійне навчання протягом життя, і тому цілеспрямовано працюють над удосконаленням діяльності закладу, в якому основною ідеєю є розширення освітнього простору для забезпечення особистісного розвитку учнів.

    Дякую за увагу.