Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

Учнівське самоврядування

 

 

Вступ

Учнівське самоврядування – це спосіб організації життя колективу.

Мета самоврядування: є спільна колективна творча справа, яка має об’єднати навколо себе максимальну кількість учасників, дати можливість кожному спробувати свої сили, розкрити здібності і можливості.

Завдання:

1. Формування соціальних компетентностей: уміння працювати в команді; розвивати комунікативні навички;здатність приймати власні рішення; розвивати культуру міжособистісних стосунків).

2. Сприяння розвитку життєвих компетентностей: здатність ефективно розв’язувати проблеми, що виникають у реальних життєвих ситуаціях, уміння діяти адекватно вимогам соціуму, навчає жити в складних умовах, що постійно змінюються.

Школа – маленька держава, «Шкільне містечко», законодавчим і виконавчим органом якої є парламент.

Девіз парламенту: «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо»

Структура учнівського самоврядування:

·        делегати від учнівських колективів,

·        голова парламенту,

·        заступник голови,

·        комісії шкільного парламенту ( на чолі кожної комісії  — голова та його заступник, обрані з числа членів комісії. За кожною комісією закріплений координатор з числа учителів)

     Шкільний парламент має своє положення, в якому відображені права та обов’язки учнівського самоврядування, визначені основні напрямки роботи учнівської молоді.

     Найвищим органом шкільного парламенту є сесія, яка проводиться двічі на рік.

Розділ І

Учнівське самоврядування нашої школи

 

      Шкільний парламент існує на базі Шкільного містечка (усі діти школи) та характеризується як Школа лідерів, ланка управління.

 

СТАТУТ ШКІЛЬНОГО МІСТЕЧКА

     Шкільне містечко здійснює свою діяльність відповідно до статуту школи.

     Головною метою Шкільного містечка є спільна колективна творча справа, яка має об'єднати навколо себе максимальну кількість учасників, дати можливість кожному спробувати свої сили, розкрити здібності і можливості.

     Діяльність Шкільного містечка будується на принципах доступності, демократії, гуманізму, незалежності, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, рівності кожного учасника для повної реалізації здібностей, таланту.

 

 

КОДЕКС ЖИТЕЛІВ ШКІЛЬНОГО МІСТЕЧКА

Жителі Шкільного містечка мають право на:

1.Навчання для здобуття освіти. Освіта має бути спрямована на:

-         розвиток особи, її талантів, розумових та фізичних здібностей;

-         виховання поваги до батьків, вчителів, мови та національних цінностей;

-         підготовку до свідомого життя;

-         виховання поваги до навколишнього середовища.

2.Доступ до інформації в усіх галузях знань.

3.Користування навчальною, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою школи.

4.Участь у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах.

5.Безпечні та нешкідливі умови навчання та праці.

6.Участь у шкільному самоврядуванні.

7.Вільно висловлювати свої думки.

8.Вільний доступ до інформації з питань пропаганди здорового способу життя.

9.Відпочинок та дозвілля, брати участь у культурно-мистецьких акціях, розважальних заходах.

10.Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства, від дій педагогічних та технічних працівників школи, які порушують честь та гідність.

 

ПРАВА ЖИТЕЛІВ ШКІЛЬНОГО МІСТЕЧКА

1.     Вносити пропозиції, виступати ініціаторами справ, реалізовувати свої творчі наміри.

2.     Брати участь у конкурсах, іграх, вікторинах, конференціях, диспутах та ін.

3.     Оцінювати роботу жителів Шкільного містечка і отримувати свою оцінку, вказувати на помилки в роботі і надавати пропозиції щодо їх усунення.

4.     Сприяти активізації роботи Шкільного містечка.

5.     Всі жителі містечка користуються однаковими правами і в однаковій мірі відповідають за виконання обов’язків.

ЖИТЕЛІ ШКІЛЬНОГО МІСТЕЧКА ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

1.     Бути свідомими громадянами своєї держави, шанувати державні символи.

2.     Використовувати набуті знання в житті.

3.     Брати активну участь в громадському житті Шкільного містечка.

4.     Правильно організовувати навчання, працю, відпочинок, цінувати свою та чужу працю.

5.     Дотримуватись правил особистої гігієни, займатись фізкультурою та спортом.

6.     Поважати батьків та інших членів родини.

7.     Бути дисциплінованим, ввічливими. Тактовно поводити себе в громадських місцях.

8.     Дотримуватись правил дорожнього руху, пожежної безпеки, правил поведінки на воді. Вміти надавати першу медичну допомогу.

9.     Знати нормативно-правові акти, які захищають права дитини.

 

Положення про шкільний парламент

     Шкільний парламент є вищим органом шкільного самоврядування.

     Шкільний парламент обирається учнями школи з кращих представників класних колективів. Членами шкільного парламенту є учні 5-11 класів.

     Шкільний парламент очолюють голова та його заступники.

     Голова, його заступники та голови комісій обираються на парламентських засіданнях.

 

Шкільний парламент має наступні права:

·        розглядати питання, що стосуються життєдіяльності учнівського колективу школи;

·        організовувати позаурочну діяльність учнівського колективу в відповідності з планами комісій та планом педагога-організатора;

·        відстоювати права, честь, гідність кожного учня школи;

·        працювати разом з громадськими організаціями та об'єднаннями будь-якого рівня (міські, обласні, всеукраїнські, міжнародні);

·        на створення відповідних умов для своєї діяльності з боку адміністрації школи;

·        на допомогу організаційної діяльності парламенту вчителів-координаторів.

Шкільний парламент має наступні обов'язки:

·        керуватися в своїй діяльності міжнародною конвенцією ООН про права дитини статутом школи та положенням про шкільний парламент;

·        створювати умови для всебічного розвитку здібності учнів школи;

·        вирішувати всі питання, дотримуючись моральних та етичних норм;

·        приймати клопотання, скарги та пропозиції від будь-якого учня школи

Структура парламенту:

     Шкільний парламент є вищим органом самоврядування школи, який об'єднує учнів 5-11 класів.

     Шкільний парламент складається з двох гілок самоврядування: старостату та комісій.

     Вищим законодавчим органом шкільного парламенту є парламентське засідання, яке скликається не менше, як 2 рази на рік.

     Старостат складається з старост 5-11 класів.

     Рада голів комісій складається з голів наступних комісій:

1.     Навчальна комісія «Ерудит»

2.     Комісія культури та дозвілля «Семинотка»

3.     Правозахисна комісія «Феміда»

4.     Комісія патріотичного виховання «Берегиня»

5.     Інформаційна комісія «Всезнайко»

6.     Комісія здоров’я і спорту «Олімп»

7.     Комісія трудової діяльності «Умілі руки»

8.     Комісія по роботі з дітьми молодшого шкільного віку «Чомучки»

9.     Екологічна комісія «Еко-лайф»

     Кожна комісія шкільного парламенту має вчителя-координатора, голову та заступника.

Форми роботи

     Засідання шкільного парламенту проводиться згідно з плану. Протоколи ведуться як підсумок місячної роботи шкільного парламенту.

     При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, шкільний парламент (або певний комісія) засідають частіше. Рішення шкільного парламенту заслуховуються на лінійці.

     Загальна шкільна лінійка проходить один раз на тиждень. Її завдання є звіт чергових класів та голів комісій, повідомлення про діяльність школи на наступний тиждень, застосування методів заохочення та покарання, щодо конкретних вчинків, проведення підсумків щодо справ, які відбувалися в школі; святкові.